Bokningsregler Laxfiske 2021

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2021. Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 29 november 2021 till och med 15 januari 2021. Därefter påbörjar vi arbetet med platserna för laxfisket 2021, som kommer att ske genom fördelning och utlottning.

Bokningsregler 2021

Laxfiske 2021 i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2020-11-29 till 2021-01-15 genom en intresseanmälan på vår hemsida:www.bergeforsfisket.com
 • 16 januari startar arbetet med att fördela och lotta ut platser, och vi ringer upp enligt de kontaktuppgifter som lämnats i formuläret. Vi räknar med att det arbetet kommer att hålla på fram till mitten av februari.
 • Den vi kontaktar får boka upp till 4 (fyra) fisketillfällen för sig och sina fiskekamrater under juli och augusti, och ytterligare 4 (fyra) platser på övrig tid. Maximalt fyra dagar i rad.

Boka och betala

 • Den som erbjuds plats och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura. I fakturan kommer det att stå att den avser sportfiskeplatser och som bilaga finns namnuppgifterna på de som fiskar i sällskapet. OBS spara de uppgifterna om de ska användas som underlag för friskvårdsbidrag. När betalning är gjord är bokningen slutförd.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna lottas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser (max 12 fisketillfällen under laxsäsongen per person). Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 15 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övriga nyheter

 • Vi har en ambition att även 2021 göra ytterligare förbättringsåtgärder för er som fiskar på både norra och södra sidan.
 • Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.
 • Priserna per fiskepass för 2021 kommer att vara:
  • Norra: juni – augusti 600 kr och september 500 kr
  • Södra: juni – augusti 550 kr och september 450 kr
 • I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max 4 (fyra) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den fjärde fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.

Bokningsregler Zon 1 2020

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2020.

Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 15 november till och med 24 januari 2020.

Därefter sker elektronisk utlottning av fiskeplatser och vi kontaktar de aktuella via telefon.

Bokningsregler 2020

Nyheter för bokning av laxfiske 2020 i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2019-11-15 – 2020-01-24, genom en intresseanmälan på vår hemsida:www.bergeforsfisket.com
 • I slutet på januari börjar vi ringa upp de som lottats fram.
 • Den som lottas fram får boka upp till 4 (fyra) fisketillfällen för sig och sina fiskekamrater under juli och augusti, och ytterligare 4 (fyra) platser på övrig tid. Maximalt fyra dagar i rad.

Vi inför ”Boka och betala”.

 • Den som blir erbjuden plast och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna lottas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser (max 12 fisketillfällen under laxsäsongen per person). Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 15 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övriga nyheter

 • På södra sidan kommer det att byggas två trappor för att göra fiskeplatserna mer lättillgängliga för fiskare.
 • Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.
 • Under juli och augusti kommer priset per fiskepass på Zon 1 att vara 500kr.
 • I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max 4 (fyra) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den fjärde fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.

Skyddsjakt på skarv

Skyddsjakt på skarv 2019.

Bergeforsfisket och Bergeforsens laxodling har fått skyddsjakt beviljad på skarv under perioden 15 maj till 30 september. Vid årets jakt tillåts vi skjuta 50 fåglar, vilket är 20 % fler än tidigare år.

Vad är skyddsjakt?

I grunden är alla vilda djur skyddade.

Skyddsjakt beviljas av Länsstyrelsen för att förhindra allvarlig skada på exempelvis fisk eller gröda.

Naturvårdsverket ansvarar för allmän jakt, som är till för att begränsa populationen (antalet individer) av en viss art

Jakten inom Bergeforsfisket

Det finns idag ingen allmän jakt på skarv i Sverige, så det vi kan göra inom Bergeforsens fiskevårdsområde är att söka och genomföra skyddsjakt.

Det vi kan uppnå med skyddsjakten är att skrämma bort fåglarna från älven, och på det viset ge den fisk som uppehåller sig där en mindre utsatt miljö.

Tidigare års skyddsjakt i Bergeforsfisket har gjort skillnad för fiskbeståndet i älven, enligt Bergeforsens laxodling, men naturligtvis löser det inte problemet med det stora antalet skarv i Timrå/Sundsvallsområdet som långsiktigt är ett fortsatt hot för fisk och sportfiske.

Ett stort problem med skarv är att de bor i stora kolonier, vilket innebär en hög koncentration av fågel i närområdet.

Vi inom Bergeforsfisket är oroade över skarvens utbredning i närområdet, och vi kommer att fortsätta att driva frågan mot både politiker och myndigheter för sportfisket.

Skarvens utbredning är ett nationellt problem och det krävs att alla som berörs driver frågan för utökad skyddsjakt och/eller att få till stånd en ändring i EU:s fågeldirektiv och därmed kunna bedriva allmän jakt för att begränsa beståndet.