Bokningsregler Laxfiske 2021

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2021. Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 29 november 2021 till och med 15 januari 2021. Därefter påbörjar vi arbetet med platserna för laxfisket 2021, som kommer att ske genom fördelning och utlottning.

Bokningsregler 2021

Laxfiske 2021 i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2020-11-29 till 2021-01-15 genom en intresseanmälan på vår hemsida:www.bergeforsfisket.com
 • 16 januari startar arbetet med att fördela och lotta ut platser, och vi ringer upp enligt de kontaktuppgifter som lämnats i formuläret. Vi räknar med att det arbetet kommer att hålla på fram till mitten av februari.
 • Den vi kontaktar får boka upp till 4 (fyra) fisketillfällen för sig och sina fiskekamrater under juli och augusti, och ytterligare 4 (fyra) platser på övrig tid. Maximalt fyra dagar i rad.

Boka och betala

 • Den som erbjuds plats och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura. I fakturan kommer det att stå att den avser sportfiskeplatser och som bilaga finns namnuppgifterna på de som fiskar i sällskapet. OBS spara de uppgifterna om de ska användas som underlag för friskvårdsbidrag. När betalning är gjord är bokningen slutförd.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna lottas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser (max 12 fisketillfällen under laxsäsongen per person). Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 15 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övriga nyheter

 • Vi har en ambition att även 2021 göra ytterligare förbättringsåtgärder för er som fiskar på både norra och södra sidan.
 • Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.
 • Priserna per fiskepass för 2021 kommer att vara:
  • Norra: juni – augusti 600 kr och september 500 kr
  • Södra: juni – augusti 550 kr och september 450 kr
 • I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max 4 (fyra) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den fjärde fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.