Bokningsregler Zon 1 2020

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2020.

Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 15 november till och med 24 januari 2020.

Därefter sker elektronisk utlottning av fiskeplatser och vi kontaktar de aktuella via telefon.

Bokningsregler 2020

Nyheter för bokning av laxfiske 2020 i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2019-11-15 – 2020-01-24, genom en intresseanmälan på vår hemsida:www.bergeforsfisket.com
 • I slutet på januari börjar vi ringa upp de som lottats fram.
 • Den som lottas fram får boka upp till 4 (fyra) fisketillfällen för sig och sina fiskekamrater under juli och augusti, och ytterligare 4 (fyra) platser på övrig tid. Maximalt fyra dagar i rad.

Vi inför ”Boka och betala”.

 • Den som blir erbjuden plast och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna lottas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser (max 12 fisketillfällen under laxsäsongen per person). Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 15 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övriga nyheter

 • På södra sidan kommer det att byggas två trappor för att göra fiskeplatserna mer lättillgängliga för fiskare.
 • Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.
 • Under juli och augusti kommer priset per fiskepass på Zon 1 att vara 500kr.
 • I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max 4 (fyra) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den fjärde fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.