Kategoriarkiv: aktuellt

Bokningsregler zon 1, 2020

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2020.

Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 15 november till och med 24 januari 2020.

Därefter sker elektronisk utlottning av fiskeplatser och vi kontaktar de aktuella via telefon.

Bokningsregler 2020

Nyheter för bokning av laxfiske 2020 i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2019-11-15 – 2020-01-24, genom en intresseanmälan på vår hemsida:www.bergeforsfisket.com
 • I slutet på januari börjar vi ringa upp de som lottats fram.
 • Den som lottas fram får boka upp till 4 (fyra) fisketillfällen för sig och sina fiskekamrater under juli och augusti, och ytterligare 4 (fyra) platser på övrig tid. Maximalt fyra dagar i rad.

Vi inför ”Boka och betala”.

 • Den som blir erbjuden plast och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna lottas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser (max 12 fisketillfällen under laxsäsongen per person). Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 15 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övriga nyheter

 • På södra sidan kommer det att byggas två trappor för att göra fiskeplatserna mer lättillgängliga för fiskare.
 • Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.
 • Under juli och augusti kommer priset per fiskepass på Zon 1 att vara 500kr.
 • I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max 4 (fyra) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den fjärde fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.

Skyddsjakt på skarv

Skyddsjakt på skarv 2019.

Bergeforsfisket och Bergeforsens laxodling har fått skyddsjakt beviljad på skarv under perioden 15 maj till 30 september. Vid årets jakt tillåts vi skjuta 50 fåglar, vilket är 20 % fler än tidigare år.

Vad är skyddsjakt?

I grunden är alla vilda djur skyddade.

Skyddsjakt beviljas av Länsstyrelsen för att förhindra allvarlig skada på exempelvis fisk eller gröda.

Naturvårdsverket ansvarar för allmän jakt, som är till för att begränsa populationen (antalet individer) av en viss art

Jakten inom Bergeforsfisket

Det finns idag ingen allmän jakt på skarv i Sverige, så det vi kan göra inom Bergeforsens fiskevårdsområde är att söka och genomföra skyddsjakt.

Det vi kan uppnå med skyddsjakten är att skrämma bort fåglarna från älven, och på det viset ge den fisk som uppehåller sig där en mindre utsatt miljö.

Tidigare års skyddsjakt i Bergeforsfisket har gjort skillnad för fiskbeståndet i älven, enligt Bergeforsens laxodling, men naturligtvis löser det inte problemet med det stora antalet skarv i Timrå/Sundsvallsområdet som långsiktigt är ett fortsatt hot för fisk och sportfiske.

Ett stort problem med skarv är att de bor i stora kolonier, vilket innebär en hög koncentration av fågel i närområdet.

Vi inom Bergeforsfisket är oroade över skarvens utbredning i närområdet, och vi kommer att fortsätta att driva frågan mot både politiker och myndigheter för sportfisket.

Skarvens utbredning är ett nationellt problem och det krävs att alla som berörs driver frågan för utökad skyddsjakt och/eller att få till stånd en ändring i EU:s fågeldirektiv och därmed kunna bedriva allmän jakt för att begränsa beståndet.

Nya arrendatorerna presenterar sig

Klart med ny arrendator för Bergeforsfisket

Sedan tio år tillbaka har Arne och Kristina Perming drivit sportfisket för Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening. De har under året framfört önskemål om att få avsluta sitt arrende. Detta kommer att ske vid årsskiftet 2018/2018 när deras deras avtal med föreningen  löper ut.

Fiskevårdsområdesföreningen har med anledning av detta arbetat med att hitta en ny arrendator för Bergeforsfisket och det är nu klart att Annelie och Torbjörn Hamrin från och med årsskiftet kommer att arrendera sportfisket i Bergeforsen. Annelie och Torbjörn bor i Bergeforsen och är liksom Arne och Kristina medlemmar i Fiskevårdsområdesförening, och har därmed sedan en lång tid en god insyn i Bergeforsfisket.

Verksamheten kommer att bedrivas i bolaget Hamrin i Rii AB. Sportfisket kommer att erbjudas enligt följande vision:

”Vi vill utveckla sportfisket i Bergeforsen på ett långsiktigt och hållbart sätt för att göra det tillgängligt för många idag och i framtiden”

Så vad händer nu?

Formellt sett så fortsätter Arne och Kristina att driva sportfisket fram till årsskiftet, men från och med nu kommer all planering av kommande fiskesäsong att ske i samråd mellan Perming och Hamrin.

Kontaktuppgifter för Hamrin i Rii AB kommer att publiceras på hemsidan, Bergeforsfisket.com, under december.

Fiskesäsongen 2019

Laxfisket
Precis som tidigare år så kommer fiskeplatser för laxfisket att ske genom ansökan, lottning och tilldelning.  Ansökningsformuläret kommer att publiceras på hemsidan i mitten av november

Hur eventuella återbud kommer att annonseras ut kommer att meddelas innan laxsäsongen börjar.

Gruppbokningar

Även nästa år kommer vi att erbjuda möjligheten för Gruppbokningarna för hela zon 1 till ett förutbestämt pris. Mer information om detta kommer under november.

Preliminärt startdatum för fiskesäsongen för zon 1 och 2 planeras till lördagen 20 april.

Fiskeregler och mörkerfredning etc. för Bergeforsfisket  kommer att gälla enligt samma principer som för 2018.

Avslutningsvis vill vi tacka Arne och Kristina Perming för det arbete de gjort med att utveckla Bergeforsfisket till det som det är idag, och all den hjälp vi har fått av dem i vår planering inför 2019.

Vi ser fram emot att träffa alla er Sportfiskare under 2019

Annelie och Torbjörn

Stöld av fiskeutrustning på zon 1, södra sidan

När du fiskar hos oss har det tack och lov varit förhållandevis få stölder av fiskeutrustning. När det ändå händer blir den som är bestulen både väldigt arg och ledsen vilket följande meddelande som vi fått oss tillsänt vittnar om

På förmiddagen, måndagen den 25 juni, på zon 1 södra sidan, blev jag bestulen på min blåa Plano flugväska. Den  stod på campingbordet och innehöll i princip alla flugor jag knutit under 10 års tid. Där fanns ca 3 – 400 laxflugor, både karpkrok och tuber, phatakorva (den vanliga), banan varianter etc. Där fanns två svarta fluglådor som flyter samt tre genomskinliga. Jag har polisanmält stölden och är beredd betala hittelön till den som kan ge tips som leder till att stölden uppklaras. Ring Arne eller Kristina på Bergeforsfisket om du har information så vidarebefordrar de den till mig”.

Boka laxfiske i sommar

Förhandsbokningarna av laxfisket i sommar är nu bearbetade. Jag har ringt många av er (inte alla) och bokat in fiske i sommar. Juli är nu fulltecknat och i augusti månad återstår det några nattpass i slutet av månaden.

Från och med nu kan du själv ringa och boka. För kännedom så finns följande ledigt:                                                                                                          Under september månad finns platser kvar på rampen. Kom ihåg att man fiskar mellan kl. 07.30 – 22.00 denna månad.                               Södra sidan är väldigt lite bokad. Finns mycket kvar under hela laxfiskeperioden.

Ring 073-838 97 46 (Arne) om du vill boka fiske. Kom ihåg att du kan hyra Notstugan i samband med fisket. Ring 070-294 51 51 och prata med Kristina om boendet.

Nu går det inte längre att skicka en intresseanmälan

Nu stänger vi  ner fliken ”intresseanmälan laxfiske 2018”

Det som händer nu är att vi börjar beta av bland alla de ansökningar som inkommit (592 st) genom att slumpa fram namn och ringa upp dessa, ett arbete som tar ungefär 14 dagar.

När vi fyllt Rampen de hetaste månaderna juli och augusti meddelar vi detta på Twitter och hemsidan. Då kan alla intresserade som vill fiska övriga tider ringa och boka sitt fiske direkt till oss.

Vill ni hyra Notstugan under ett fiskepass går det bra att göra det samtidigt. Nytt för i år är att en bokning av stugan måste betalas inom en vecka och att den erlagda hyran ej återbetalas vid eventuell avbokning.

Fettfenor

Som några sett kan Du nu när du fångstregistrerar ange om fisken är fettfeneklippt eller inte. Bakgrunden är att flera sportfiskare rapporterat att ovanligt många öringar har fettfenan kvar jämfört. med tidigare år.

All fisk som odlas i Bergeforsens laxodling, både lax och havsöring, får sina fettfenor klippta. Det är ett grannlaga arbete som tar åtskilliga dagar eftersom det är över 300.000 fiskar som årligen sätts ut i älven och då får sina fettfenor bortklippta. Anledningen till klippning av fettfenan är att det är en enkel metod för att se om det är en odlad eller vild fisk som fångas i ett senare skede, kanske i ett annat vattendrag.

I Indalsälven nedre del skall det i princip bara finnas odlad fisk tillsammans med någon enstaka vild. Så har det varit tidigare genom åren men nu verkar det ha skett en förändring, en förändring som, om den stämmer, ställer en del frågor om orsaken. Till att börja med ska vi därför kolla hur stor andel med/utan fettfena som fångas för att  sedan gå vidare med att analysera orsaker till eventuell förändring.

Nu kan du själv ringa och boka ditt laxfiske

OBS! Nedanstående text berör inte innevarande år, 2018, utan gäller för fiskesäsongen 2017

Efter en månads arbete har vi nu med hjälp av slumpen fördelat de flesta platserna till sommarens laxfiske på den översta delen, zon 1.

604 ansökningar återstod sedan vi tagit bort de ogiltiga (dubbletter, ofullständiga o.dyl.) och vi har ringt till över hundra personer som har fått boka sitt fiske. Som ni förstår är det därför också så att många av er som ansökt om fiske ej blivit uppringda och inte erhållit någon plats. Vi har lyckats få tag i alla personer vi sökt så du behöver inte oroa dig för att vi missat dig.

Norra sidan, Rampen-sidan är nu fylld i juni (från midsommar), juli och augusti. I september finns lediga platser.

På södra sidan finns fortfarande gott om plats under ovan nämnda månader.

Från och med nu slutar vi aktivt ringa upp er utan önskar du fiska lax på ramp-sidan de obokade tiderna eller på den södra sidan ringer du till oss på tel. 070-294 51 51. Vi måste från och med i år begränsa telefontiderna till mellan kl. 08.00 – 19.00 (gäller alla dagar)

Vi tillämpar samma avbokningsregler som ifjol, d.v.s. avbokning måste, oavsett orsak, ske senast en vecka innan fisketillfället. Missar man måste man betala för den försent avbokade platsen. Avbokade platser annonseras precis som ifjol ut på TWITTER (sök @StrDelta) och på hemsidan.

Havsöringsfisket före och efter laxfiskeperioden berörs inte av ovanstående utan det bokar du genom att kontakta oss på telefon. Notstugan bokar du också på ovanstående tel.

Information om kommande fiskesäsong

Gott Nytt År!
Ett nytt år och en ny fiskesäsong står för dörren även om det är några månader kvar till dess. Vad 2017 erbjuder står skrivet i stjärnorna men låt oss hoppas att det blir många fina stunder och att fångstlyckan blir god.

2016 kan sammanfattas som ”sådär” med ett bra laxfiske (inte lika bra som under 2015) och ett mediokert öringsfiske. Enligt många sportfiskare fanns det öring i vattnet men de var inte huggvilliga. Undantagsdagar fanns dock. Låt oss hoppas att kommande säsong blir bra framförallt vad gäller öringsfisket.

Vi startar fiskesäsongen på zon 1 och 2 den 22 april. Om vintern är lika snöfattig som hittills kan vi sätta i båtarna direkt på zon 2 men kommer snö, is och kyla kan vi tvingas skjuta på båtfiskepremiären några dagar.

Laxfisket på zon 1 brukar dra igång i slutet av juni. Platserna under juli och augusti fördelas även i år genom lottning och drygt 600 (nytt rekord) har ansökt om att få delta i årets laxfiske. Ca 2100 platser finns att fördela mellan slutet av juni – 31 september. Man får boka max 10 tillfällen (5 + 5 med minst en vecka emellan).

Vi fördelar som sagt platserna i juli och augusti genom lottning. Vi ringer upp de som lottats fram och låter de boka sina platser.  När dessa månader är fyllda ,vilket vi beräknar ska vara gjort under januari månad, får övriga som önskar fiska men inte haft tur i lottningen själva ringa till oss och boka sitt fiske. Vi meddelar på Twitter och på hemsidan när ni själva kan ringa och boka. Obs. detta förfarande gäller enbart zon 1. Fiske på zon 2 bokas som vanligt direkt av er på tel: 070-294 51 51.

Det blir samma avbokningsregler som ifjol, d.v.s. avbokning måste göras minst 1 vecka i förväg annars får man betala sin plats. Det fungerade bra ifjol. Vill man fiska så inser de flesta att det är en dålig strategi att inte betala sitt fiske.

Jag kommer kontinuerligt informera på twitter (och hemsidan) om hur bokningsarbetet framskrider. Snälla, ring inte och fråga hur det går. Hör vi inte av oss så beror det på att ditt/era namn inte dragits.

Vi får många synpunkter och förslag på hur fiskeplatserna skall fördelas på zon 1. Fiskevårdsområdets styrelse utreder frågan och skall under 2017 ta beslut om eventuella förändringar. Jag gissar att dessa kommer att ske i små steg kontinuerligt så räkna inte med några radikala förändringar

I övrigt blir det på zon 3 förändring av fiskekortspriserna. Priset på ett dygnskort höjs den 1 jan med 20 kr till 80 kr och årskortet kostar fr.o.m. 1 jan 800 kr.

På zon 2 blir det inte längre tillåtet att fiska från land under laxfiskeperioden (slutet av juni – mitten av oktober) p.g.a. risken för felkrokningar. Båtfiske är tillåtet.

Välkomna till Bergeforsfisket!

Arne och Kristina Perming

 

 

Zon 2 stängd för landfiske juli – augusti

Från och med nu stänger vi zon 2 för fiske från land. Förbudet gäller under juli och augusti . Vad som gäller därefter blir ber vi att få återkomma till.  Båtfisket kommer fortfarande att vara tillåtet som tidigare.

Anledningen till stängningsbeslutet är att det stora antalet laxar som samlas på södra sidan av zon 2 omöjliggör ett seriöst sportfiske. Det fiske från land som bedrivs på zon 2 sker med metoder som är problematiska och leder till många felkrokningar trots att de i sig inte är olagliga eller i strid med regelverket. Runt de två tuber som mynnar ut från laxodlingen samlas stora laxstim  och de avgränsningar vi satt upp vid dessa tuber är inte tillräckliga. En av dem är även till hinder för notdragningen.

Vi beslutar därför att stänga zon 2 för landfiske från och med nu.

Har du synpunkter på detta är du välkommen att höra av dig till oss.