Kategoriarkiv: aktuellt

Ansökan om skyddsjakt på skarv avslagen

Jag har även i år lämnat in en ansökan om skyddsjakt på skarv i samband med smoltutsättningen den 16 juni. Avslaget kom samma dag med posten.

Motiveringen som länsstyrelsen lämnar är att skarven bedöms ha gynnsam bevarandestatus och att arten minskat både i Västernorrland som i Sverige som helhet. Vidare anför man att det först måste utredas om det finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Dokumentation ska finnas som antingen beskriver uppstådd allvarlig skada t.ex genom fiskejournaler eller att risk för allvarlig skada föreligger. Länsstyrelsen ser dock att risk för allvarlig skada föreligger med det antal skarvar som födosöker inom den begränsade ytan som älven utgör men att skyddsjakt i dagsläget inte bedöms påverka skarvpopulationens storlek i någon avgörande grad varför andra metoder bör undersökas.

I morse den 20 juni var jag ute på zon 1 och tittade ned mot zon 2 där utsättningen av smolt gjordes i torsdags och räknade lätt till över 100 skarvar som flög och fiskade i utsättningsområdet. Att smolten är kvar i utsättningsområdet ser man på det stora antalet måsar och tärnor som cirkulerar över vattnet  och som varit där ända sedan utsättningen.Eftersom en skarv äter ca ett halvt kg fisk om dagen så kan var och en som är räknekunnig ungefär uppskatta mängden fisk de sätter i sig. Sen vet vi att skarven inte bara finns på zon 2 utan den finns i hela den 3 km långa älvsträckan samt i älvens närområde och då pratar vi om många hundratals skarvar.

Att inte få bedriva skyddsjakt under en vecka i samband med smoltutsättningen innebär troligen att ett stort antal laxar och örings-ungar blir skarvmat innan de når havet vilket menligt påverkar sportfisket, en näring som vår kommun sagt sig vilja prioritera. För tydlighetens skull vill jag påpeka att skyddsjakten inte innebär att man skjuter ett stort antal fåglar utan den skall bedrivas i avskräckande syfte.

 

Mer info om avbrottet i Bergeforsens kraftverk 19-20 april

Den 19-20 april är det som tidigare meddelats planerat ett totalavbrott i Bergeforsens kraftstation. Vid avbrottet kommer allt vatten att spillas via utskovsluckorna, (inget vatten genom turbinerna). Nuvarande prognos är att det totalt kommer att spillas ett jämt flöde om 600 m³/s  genom luckorna i under avbrottet. Fördelningen mellan luckorna blir ett fast spill om ca 500-550 m³/s på lucka D (nya utskovet) och resterande på lucka B (mittenluckan i kraftverket).

Under avbrottet kommer det att ske apparatbyte och rivning i ställverket.

Övrigt:
Parkeringsförbudet på parkeringen vid ställverket och längs med ställverket kommer att kvarstå under denna sommar p.g.a. arbetet med att säkra upp ställverket.

 

Vattenavbrott i Bergeforsen

Den 19-20 april är det planerat ett totalavbrott i kraftstationen i Bergeforsen. Vid avbrottet kommer vattnet att spillas via utskovsluckorna i kraftverket samt genom nya utskovet, d.v.s  ingen produktion (inget vatten genom turbinerna). Enligt plan kommer man att köra ett konstant spill på utskovslucka D (nya utskovet) och reglera med utskovsluckorna i kraftverksbyggnaden (flöde på under 300 m³/s). Under stopptiden skall byten av apparater och reparation ske av ställverket bl.a för att höja säkerheten i närområdet.

Den ändrade vattenföringen kommer att påverka fisket, framförallt på zon 1 där tappningen sänks till ca 300 kbm. På zon 2 kommer  strömmen att förflyttas eftersom en del vatten kommer genom nya utskovet. Om fisket blir sämre eller bättre är svårt att säga. Samma mängd vatten skall ju flyta i älven men som sagt, strömriktningarna blir annorlunda. Om du vill avboka fisket dessa dagar p.g.a. ovanstående  är det helt OK. Hör av dig till oss så fixar vi det.

Boka laxfiske från 13 januari

Vi har nu bokat laxfiske till säsongen 2016 med utgångspunkt från ansökningar som inkommit under hösten/vintern. På relativt kort tid har vi fyllt zon 1, norra sidan (Rampensidan) under juli och augusti.

Inga platser kvar på Rampen under juli och augusti alltså.

Om du vill boka fiske till sommaren finns  nu följande platser kvar:

Rampen: Platser finns endast juni och september (ej juli/augusti)

Södra sidan: Platser finns juni – september

Du kan från och med nu boka ditt fiske  de återstående lediga platserna på zon 1, båda sidorna, direkt på tel. 070-294 51 51.

Vill du boka fiske på zon 2 gör du som tidigare, d.v.s. ring oss direkt på ovanstående tel.nr.

Fiskepremiär på lördag

Lördag den 18 april är det dags för årets fiskepremiär. Vi hoppas att årets fiske skall bli lika bra som vanligt och eftersom våren har varit mild så är det båtfiske redan från start som gäller.
Nytt för i år är att det nu finns en toalett på zon 1 på norra sidan (rampen) vilket har varit efterlängtat av många.

Skicka gärna in bilder och berättelser så publicerar vi det på hemsidan. Glöm inte heller att rapportera in era fångster på hemsidan.

Vi ses vid älven!                                                                                                             Arne & Kristina

 


 

Årets bokningar av fiske

Så har vi nu passerat 2 januari 2015 och bokning av laxfisket har påbörjats. Precis som ifjol var det många som ringde och ville boka, de flesta kom fram på våra två telefonlinjer, tyvärr inte alla, vilket vi såklart beklagar. Många av de som bokat är kända sedan tidigare men glädjande nog är det många namn som är nya för oss vilket betyder att antalet sportfiskare som aldrig besökt oss kommer att utökas.

Juli och augusti är fullbokade på zon 1, både den södra och norra sidan (några ströplatser finns kvar, natt/helg). Under juni månad börjar de första bokningarna från mitten av månaden och blir fler och fler därefter, Under september är mycket bokat i början för att glesna av från mitten av månaden.

För att kontrollera att bokningsreglerna följts kommer vi att gå igenom alla namn nu. Finner vi att några bokningar strider mot reglerna så kontaktar vi dessa personer. Avbokningsreglerna kommer vi också följa konsekvent. Vi twittrar som vanligt ut avbokade platser och ni som som ännu inte skaffat twitter kanske under vintern ska passa på att skapa ett eget konto. Ska ni följa oss finns vi under hashtaggen #StrDelta. För er som bor närsocknes och inte lyckats boka är detta ett alternativ till att få fiska.

Tänk på att fiskekorten är personliga och att enbart den som står som bokare får fiska. Har korten överlåtits till någon annan utan vår vetskap kommer den obehörige att avvisas samt att den som bokat ändå får betala för sitt kort. Vi kommer också i särskilda fall kräva att den som står på fiskeplatsen legitimerar sig. Vi vidtar dessa åtgärder för att ”stämma i bäcken” eftersom vi såg några små tendenser till detta missbruk under 2014.

Många bokar också sitt fiske på zon 2 under april/maj redan nu. Än finns det gott om enskilda platser men antalet dagar för bokning av hela zonen har krympt avsevärt. Bokning av zon 2 för höstfisket (oktober – ) har inte kommit igång ännu.

Välkomna till ett nytt fiskeår!

Arne & Kristina

Bokningsinformation för 2015

INFORMATION OM BOKNING AV FISKE PÅ ZON 1 OCH 2 GÄLLANDE 2015

Fredag den 2 januari kl. 10.00 kan Ni börja boka fiske på zon 1 och 2.

Ring antingen 070-294 51 51 eller 073-838 97 46 för att boka.

Eftersom många ringer samtidigt den 2 januari kommer våra telefoner tidvis vara upptagna så var förberedd på att ringa flera gånger för att komma fram.

Efter samråd med Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening har priset på fiskekort på zon 1 höjts till 350 kr/dag alt. natt under perioden 1/6 – 30/9.

Övriga tider är priset oförändrat på zon 1, dvs. 250 kr/dag alt. natt

På zon 2 och 3 är alla fiskekortspriser oförändrade under 2015

Bokningsreglerna blir i stort oförändrat jmf. med 2014. Några nya regler tillkommer dock:

Max 6 pass i rad får bokas vid samma tillfälle, t.ex. 6 dag, 6 natt eller 3 st. dag/natt

När man bokar fiske för flera måste namn och tel.nr lämnas på samtliga som ska fiska. Varje person är därefter ansvarig för sin bokning.

Man måste ha ett uppehåll på minst 6 dagar innan samma personer får boka igen.( Gäller de som tidigare bokat 6 pass i rad)

Varje person får boka max 20 fiskepass under laxfiskeperioden (1 juni- 30 september)

 Om man inte kan fiska den bokade tiden måste man avboka senast 1 vecka före den bokade tiden. Vid sen avbokning debiteras man i efterhand enligt samma princip som tidigare.

På rampen finns plats för 8 st. fiskande (1 mer än under 2015) och på södra sidan finns plats för 5 st. fiskande. (Om man är samma sällskap som bokar får man vara fler)

Avbokade tider annonseras på twitter. Anmäl dig gärna som följare till vårt Twitterkonto @StrDelta

 OBS. Annat fiske än laxfiske på zon 1 och 2 kan med fördel bokas senare än 2 januari eftersom den tidiga efterfrågan på fiskeplatser huvudsakligen gäller zon 1 under laxperioden.

 Övrigt att tänka på:

Beroende på vilken vädersituation som råder under sommaren kan vattenföringen vara lägre under helger vilket kan medföra sämre fiske.

Långa kast över halva älven tillåts inte på zon 1.

Fisket på zon 1 skall vara rörligt under hela säsongen

Angående bottenrensningen på zon 2

Som de flesta känner till testade man nya utskovet för några dagar sedan. När vattnet gick som mest genom utskovskanalen blev det ordentligt tryck mot zon 2 och vi fick flytta upp båtarna på land. Båtställningarna välte av vattenmassorna och det blev några minuters kaos. Sedan lugnade det ner sig i takt med att vattenföringen minskade och därefter blev allt normalt igen.

Några dagar senare skulle laxodlingens personal dra siknot och då fastnade man med den vilket föranledde beslutet om att göra en bottenrensning. Antagandet var att något hänt på älvens botten i samband med utskovstestet och detta behövde åtgärdas.

Dykarna kunde efter besiktningen av älvbottnen konstatera att inga nya stora främmande föremål, typ sjunktimmer, förflyttats av strömmarna in i notområdet. Däremot finns i bottensedimenten barklager, troligen från tidigare års timmerflottning, som av den starka kraften från vattenströmmarna förflyttats nedströms. Dessa barklager är stora och höga och ligger i drivor. Vi som var på plats kunde direkt efter utskovstestet se att det flöt upp liksom små öar av något och det var alltså dessa barklager som spolats bort och sedan flöt upp. Personalen på laxodlingen drar nu siknoten lite längre nedströms och då har det fungerat.

Senarelagd mörkerfredning

Mörkerfredningen som skulle inträtt den 20 augusti kl. 22.00 senareläggs en vecka med ny tid för fiskestopp – kl. 24.00. Alltså, mellan den 20 – 26/8 får Du fiska fram till kl. 24.00, därefter gäller ordinarie fredningstid med fiskestopp kl. 22.00.

Syftet med mörkerfredning är att underlätta bevakningsarbetet för fisketillsynsmännen (och kvinnorna)