1 st Abborre, total vikt 0,5 kg – FGI Stefan, mån 4 okt 2021

Fiskedatum: 2021-10-04
Uppgiftslämnare: FGI Stefan, Fjäl
Fångst: 1 st Abborre, total vikt 0,5 kg

One thought on “1 st Abborre, total vikt 0,5 kg – FGI Stefan, mån 4 okt 2021

Comments are closed.