1 st Lax, total vikt 11 kg – FGI Stefan, tis 20 jul 2021

Fiskedatum: 2021-07-19
Uppgiftslämnare: FGI Stefan, Fjäl
Fångst: 1 st Lax, total vikt 11 kg

One thought on “1 st Lax, total vikt 11 kg – FGI Stefan, tis 20 jul 2021

Comments are closed.