1 st Lax, total vikt 11 kg – Sven Åhs, tor 11 aug 2022

Fiskedatum: 2022-08-11
Uppgiftslämnare: Sven Åhs, Delsbo
Fångst: 1 st Lax, total vikt 11 kg

One thought on “1 st Lax, total vikt 11 kg – Sven Åhs, tor 11 aug 2022

Comments are closed.