1 st Lax, total vikt 12 kg – Vienar Roaks, lör 1 okt 2022

Fiskedatum: 2022-09-30
Uppgiftslämnare: Vienar Roaks, Västerås
Fångst: 1 st Lax, total vikt 12 kg

One thought on “1 st Lax, total vikt 12 kg – Vienar Roaks, lör 1 okt 2022

Comments are closed.