1 st Lax, total vikt 7 kg – Tony Berggren, sön 31 jul 2022

Fiskedatum: 2022-07-30
Uppgiftslämnare: Tony Berggren, Valbo
Fångst: 1 st Lax, total vikt 7 kg

One thought on “1 st Lax, total vikt 7 kg – Tony Berggren, sön 31 jul 2022

Comments are closed.