1 st Lax, total vikt 7 kg – Vienar Roaks, lör 1 okt 2022

Fiskedatum: 2022-10-01
Uppgiftslämnare: Vienar Roaks, Västerås
Fångst: 1 st Lax, total vikt 7 kg

One thought on “1 st Lax, total vikt 7 kg – Vienar Roaks, lör 1 okt 2022

Comments are closed.