1 st Lax, total vikt 7,5 kg – Elton lind, mån 25 jul 2022

Fiskedatum: 2022-07-25
Uppgiftslämnare: Elton lind, Gävle
Fångst: 1 st Lax, total vikt 7,5 kg

One thought on “1 st Lax, total vikt 7,5 kg – Elton lind, mån 25 jul 2022

Comments are closed.