1 st Öring, total vikt 2 kg – P Olsson, tor 6 maj 2021

Fiskedatum: 2021-05-03
Uppgiftslämnare: P Olsson, Sörberge
Fångst: 1 st Öring, total vikt 2 kg

One thought on “1 st Öring, total vikt 2 kg – P Olsson, tor 6 maj 2021

Comments are closed.