1 st Öring, total vikt 2 kg – Staffan, tor 27 maj 2021

Fiskedatum: 2021-05-27
Uppgiftslämnare: Staffan, Härnösand
Fångst: 1 st Öring, total vikt 2 kg
Kommentar: Säl biten halv stjärtfena

One thought on “1 st Öring, total vikt 2 kg – Staffan, tor 27 maj 2021

Comments are closed.