1 st Öring, total vikt 2 kg – Tyler Horne, tor 3 jun 2021

Fiskedatum: 2021-06-03
Uppgiftslämnare: Tyler Horne, Kbh
Fångst: 1 st Öring, total vikt 2 kg
Kommentar: 1 hug, 1 fisk 7-8timer

One thought on “1 st Öring, total vikt 2 kg – Tyler Horne, tor 3 jun 2021

Comments are closed.