1 st Öring, total vikt 5 kg – Albin Norin, ons 4 aug 2021

Fiskedatum: 2021-08-03
Uppgiftslämnare: Albin Norin, Forsbacka
Fångst: 1 st Öring, total vikt 5 kg

One thought on “1 st Öring, total vikt 5 kg – Albin Norin, ons 4 aug 2021

Comments are closed.