2 st Lax, total vikt 20 kg – FGI Stefan , ons 3 aug 2022

Fiskedatum: 2022-08-03
Uppgiftslämnare: FGI Stefan , Fjäl
Fångst: 2 st Lax, total vikt 20 kg

One thought on “2 st Lax, total vikt 20 kg – FGI Stefan , ons 3 aug 2022

Comments are closed.