2 st Lax, total vikt 22 kg – Stefan Jonsson, ons 11 aug 2021

Fiskedatum: 2021-08-10
Uppgiftslämnare: Stefan Jonsson, Storvik
Fångst: 2 st Lax, total vikt 22 kg
Kommentar: 11kg/st

One thought on “2 st Lax, total vikt 22 kg – Stefan Jonsson, ons 11 aug 2021

Comments are closed.