3 st Lax, total vikt 15 kg – Camillo Eriksson, sön 21 aug 2022

Fiskedatum: 2022-08-20
Uppgiftslämnare: Camillo Eriksson, Västerås
Fångst: 3 st Lax, total vikt 15 kg

One thought on “3 st Lax, total vikt 15 kg – Camillo Eriksson, sön 21 aug 2022

Comments are closed.