3 st Lax, total vikt 23 kg – Albin Norin, mån 1 aug 2022

Fiskedatum: 2022-07-31
Uppgiftslämnare: Albin Norin, Forsbacka
Fångst: 3 st Lax, total vikt 23 kg

One thought on “3 st Lax, total vikt 23 kg – Albin Norin, mån 1 aug 2022

Comments are closed.