3 st Lax, total vikt 23 kg – Mats B, ons 3 aug 2022

Fiskedatum: 2022-08-03
Uppgiftslämnare: Mats B, Timrå
Fångst: 3 st Lax, total vikt 23 kg
Kommentar: 10,7,6 Kg.

One thought on “3 st Lax, total vikt 23 kg – Mats B, ons 3 aug 2022

Comments are closed.