3 st Lax, total vikt 23 kg – Mr Sprängsten, ons 3 aug 2022

Fiskedatum: 2022-08-03
Uppgiftslämnare: Mr Sprängsten, Sundsbruk
Fångst: 3 st Lax, total vikt 23 kg

One thought on “3 st Lax, total vikt 23 kg – Mr Sprängsten, ons 3 aug 2022

Comments are closed.