3 st Lax, total vikt 24 kg – Pelle Ljungstr, ons 3 aug 2022

Fiskedatum: 2022-08-03
Uppgiftslämnare: Pelle Ljungstr, Sundsvall
Fångst: 3 st Lax, total vikt 24 kg