3 st Lax, total vikt 30 kg – Fredrik , tor 28 jul 2022

Fiskedatum: 2022-07-27
Uppgiftslämnare: Fredrik , Bergeforsen
Fångst: 3 st Lax, total vikt 30 kg

One thought on “3 st Lax, total vikt 30 kg – Fredrik , tor 28 jul 2022

Comments are closed.