1 st Harr, total vikt 0,5 kg – Tommy Rickardt, tis 25 okt 2022

Fiskedatum: 2022-10-25
Uppgiftslämnare: Tommy Rickardt, Gävle
Fångst: 1 st Harr, total vikt 0,5 kg