1 st Öring - 0,5 kg

Fiskedatum: 2022-10-31
Uppgiftslämnare: Anonym fiskare, Bergeforsen
Fångst: 1 st Öring, total vikt 0,5 kg
Kommentar: Vägde 0.65kg. Skadad i gälarna, hade släppt åter annars. Tappade 2st. Ingen fart på vattnet men vid 13.30 tiden blev det lite mer fart å då blev det lite mer vak etc. Var ute från kl10-15 men mellan ca 13.30-14.30 det hände nåt.