3 st Lax - 30 kg

Fiskedatum: 2022-08-17
Uppgiftslämnare: Anonym fiskare, Bergeforsen
Fångst: 3 st Lax, total vikt 30 kg
Kommentar: Totalt 8 laxhonor på bomber 13a riktigt fina matbitar alla blev upptagen för undersökning av kocken hemma på byn blev cirka 60 kilo lax

3 st Lax - 30 kg

Fiskedatum: 2022-08-17
Uppgiftslämnare: Anonym fiskare, Bergeforsen
Fångst: 3 st Lax, total vikt 30 kg
Kommentar: Totalt 8 laxhonor på bomber 13a riktigt fina matbitar alla blev upptagen för undersökning av kocken hemma på byn blev cirka 60 kilo lax

3 st Lax - 30 kg

Fiskedatum: 2022-08-17
Uppgiftslämnare: Anonym fiskare, Bergeforsen
Fångst: 3 st Lax, total vikt 30 kg
Kommentar: Totalt 8 laxhonor på bomber 13a riktigt fina matbitar alla blev upptagen för undersökning av kocken hemma på byn blev cirka 60 kilo lax