Fettfenor

Som några sett kan Du nu när du fångstregistrerar ange om fisken är fettfeneklippt eller inte. Bakgrunden är att flera sportfiskare rapporterat att ovanligt många öringar har fettfenan kvar jämfört. med tidigare år.

All fisk som odlas i Bergeforsens laxodling, både lax och havsöring, får sina fettfenor klippta. Det är ett grannlaga arbete som tar åtskilliga dagar eftersom det är över 300.000 fiskar som årligen sätts ut i älven och då får sina fettfenor bortklippta. Anledningen till klippning av fettfenan är att det är en enkel metod för att se om det är en odlad eller vild fisk som fångas i ett senare skede, kanske i ett annat vattendrag.

I Indalsälven nedre del skall det i princip bara finnas odlad fisk tillsammans med någon enstaka vild. Så har det varit tidigare genom åren men nu verkar det ha skett en förändring, en förändring som, om den stämmer, ställer en del frågor om orsaken. Till att börja med ska vi därför kolla hur stor andel med/utan fettfena som fångas för att  sedan gå vidare med att analysera orsaker till eventuell förändring.