Information

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven, från förbudsgränsen nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen. Karta finns på fiskekortens baksida, hemsidan samt informations- och regelfolder som tillhandahålles av fiskekortsförsäljare vid köp av fiskekort.

Fisketillstånd

Personligt tillstånd till sportfiske, enligt gällande regler, erhålles genom lösande av avgift eller fiskekort.

För fiskekort på zon 1, se detaljerad information längre ned på denna sida.

Fiskekort för (zon 2) kan lösas eller förhandsbokas fr.o.m. 31 januari kl. 10.00 genom tel. 070-381 2400.  

Fiskekort på zon 3 (Dygnskort och Årskort) går att köpa av återförsäljare eller via iFISKE.

Fiskekort för deltafisket (zon 3) säljs på följande ställen

Gulf, Sörberge 060-57 85 85
Bergeforsens Fiske & Fritid, Olle Graneheim 073-378 00 70
Jaktia i Birsta (f.d.Barracuda) 060-52 55 00
Bergeforsfisket 070-381 24 00 eller via E-post: info@bergeforsfisket.com
   
   

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).
Fiskeregler

Sportfiske bedrives på egen risk. Älven är korttidsreglerad och varsamhet bör iakttagas på ändrade strömförhållanden liksom försiktighet vid isfiske.

Zon 1

Sträcker sig från uppströmsgränsen mot kraftverket mot den markerade båtförbudsgränsen (zon 2)

Fiske enbart från land. Antalet platser är begränsat till 5 st (södra sidan, laxodlingssidan) och 9 st (utskovssidan). Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 18.00 eller på natten mellan kl. 18.30 – 07.00.

Fiskekort löses via tel. 070-381 24 00 och betalas när fisket påbörjas eller enligt överenskommelse

Under laxfiskeperioden 15/6 – 30/9 gäller särskilda regler för bokning av laxfiske på zon 1.  Se fliken ”Boka och betala”  på denna hemsida.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 1. Endast enkelkrok tillåten under denna period.

Kortpris: Varierar beroende på tidpunkt. Se fliken ”boka och betala”.

Zon 2

Uppströms från båtförbudsgränsen (zon 1), nedströms mot zon 3.  Begränsat antal platser. Land- och båtfiske är tillåtet. Endast fiske från förhyrda båtar eller båtar med tillstånd är tillåtet. Båtarna får förtöjas. Elmotor är tillåtet. Sportfiskare som fiskar lax från båt (juni – sept) måste medföra egna ankare och ankarlina. Mask och andra naturbeten är tillåtna. Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 17.00 eller på natten mellan kl. 17.00 – 07.00.

Fiskekort löses via tel. 070-381 24 00 och utlämnas efter överenskommelse. 

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 2. Endast enkelkrok tillåten under denna period.

OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

Övrigt för zon 1 och 2

Är Ni många i ett sällskap som önskar fiska så möter det inga hinder. Kontakta Bergeforsfisket så försöker vi hitta lösningar för att tillgodose Era önskemål.

Zon 3

Uppströms från zon 2, nedströms till områdets yttergräns vid älvmynningen.  Landfiske eller båtfiske med förhyrda eller privata båtar är tillåtet.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i övre delen av zon 3. Endast enkelkrok tillåten under denna period. OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

Nedströmsgränsen för detta förbud är markerad med skyltar.

Fiskekorten löses antingen via återförsäljare (se ovan) eller via tel. 070-381 24 00

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).

Fiskesäsong

Fiskesäsongen för zonerna 1 och 2 börjar mån 2022-04-17 eller när isförhållandena så medger. Se hemsidan för aktuell information.

Fiske inom zon 3 är tillåtet hela året.

Mörkerfredning (fiskeförbud) gäller under tiden 2022-08-22 – 2023-04-16 mellan kl. 22.00 – 07.30 för Strömfisket (zon 1 & 2) respektive 22.00 – 05.00 för Deltafisket (zon 3).

Vid extremt hög vattenföring äger ansvariga rätt att avbryta fiske eller förflytta fiskare från zon 1 till zon 2.

Fisket

Bergeforsens fiskevårdsområde bjuder på ett rikligt bestånd av havsöring (bästa fisketid april-maj, september-november), och lax (bästa tid juli – aug/sep.), sik (bra fiske hela höstperioden) samt harr (bra period juni-september).