Information

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven,  nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen. 

Fisketillstånd

Personligt tillstånd till sportfiske, enligt gällande regler, erhålles genom lösande av avgift eller fiskekort.

  • För fiskekort på zon 1,förhandsbokas  se fliken boka och betala
  • Fiskekort för zon 2 , förhandsbokas fr.o.m. 25 januari genom mail info@bergeforsfisket.com 
  • Fiskekort på zon 3 (Dygnskort och Årskort) går att köpa av återförsäljare via www.iFiske.se.

Fiskekort för deltafisket zon 3 säljs i första hand via: www.iFiske.se på följande ställen

Gulf, Sörberge 060-57 85 85  www.iFiske.se
   
   
Bergeforsfisket 070-381 24 00 eller via E-post: info@bergeforsfisket.com
   
   

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).
Fiskeregler

Sportfiske bedrives på egen risk. Älven är korttidsreglerad och varsamhet bör iakttagas på ändrade strömförhållanden liksom försiktighet vid isfiske.

Zon 1

Sträcker sig 50m ner från kraftverket mot den markerade båtförbudsgränsen (zon 2)

Fiske enbart från land. Antalet platser är begränsat till 6 st (södra sidan, laxodlingssidan) och 9 st (utskovssidan). Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 18.00 eller på natten mellan kl. 18.30 – 07.00.

Under laxfiskeperioden 15/6 – 30/9 gäller särskilda regler för bokning av laxfiske på zon 1.  Se fliken ”Boka och betala”  på denna hemsida.

Fiskekort bokas och betalas innan fisket påbörjas. Boka genom mail info@bergeforsfisket.com från Mars när fördelningen är klar av högsäsongskort.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 1. Endast enkelkrok tillåten under denna period. Dvs när laxen har gått upp i älven.

Kortpris: Varierar beroende på tidpunkt. Se fliken ”boka och betala”.

Zon 2

Uppströms från båtförbudsgränsen (zon 1), nedströms mot zon 3.  Begränsat antal platser. Land- och båtfiske är tillåtet. Endast fiske från förhyrda båtar eller båtar med tillstånd är tillåtet. Båtarna får förtöjas. Elmotor är tillåtet. Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 17.00 eller på natten mellan kl. 17.00 – 07.00.

Sportfiskare som fiskar lax från båt (juni – sept) kan medföra tyngre egna ankare och ankarlina. Mask och andra naturbeten är tillåtna. 

Fiskekort bokas och betalas före fiske via tel. 070-381 24 00 eller mail info@bergeforsfisket.com. 

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 2. Endast enkelkrok tillåten under denna period. Dvs när laxen är uppe i älven.

OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

Är Ni många i ett sällskap som önskar fiska så kan man hyra hela Zon 2 med båtar och grillplats.

Zon 3

Uppströms från zon 2, nedströms till områdets yttergräns vid älvmynningen.  Landfiske eller båtfiske med förhyrda eller privata båtar är tillåtet.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i övre delen av zon 3. Endast enkelkrok tillåten under denna period. 

OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

Nedströmsgränsen för detta förbud är markerad med skyltar.

Fiskekorten löses antingen via återförsäljare www.iFiske.se (se ovan) 

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).

Fiskesäsong

Fiskesäsongen för zonerna 1 och 2 börjar mån 2023-04-17 eller när isförhållandena så medger. Se hemsidan för aktuell information.

Fiske inom zon 3 är tillåtet hela året.

Mörkerfredning (fiskeförbud) gäller under tiden 2023-08-21- 2024-04-16 mellan kl. 22.00 – 07.30 för Strömfisket (zon 1 & 2) respektive 22.00 – 05.00 för Deltafisket (zon 3).

Vid extremt hög vattenföring äger ansvariga rätt att avbryta fiske eller förflytta fiskare från zon 1 till zon 2.

Fisket

Bergeforsens fiskevårdsområde bjuder på ett  bestånd av havsöring (bästa fisketid april-maj, september-november), och lax (bästa tid juli – aug/sep.), sik ( fiske hela höstperioden) samt harr ( period juni-september).