Boka & betala (2023-2024)

Boka fiske
Ansökning om laxfiske på Zon 1 lämnas fram till 20 januari endast via länk på hemsidan (se särskild flik som tas bort under övrig tid). Platserna fördelas sedan ut. När platserna under de mest efterfrågade månaderna juli och augusti är tillsatta kan alla som önskar fiska övrig tid maila och boka från Mars. Återbudstider läggs ut på Bergeforsfiskets Facebooksida. Antalet platser är begränsat till 6 st (södra sidan, laxodlingssidan) och 9 st (utskovssidan).

Aktuella priser för fiskekort hittar du under rubriken ”Priser och fisketider”

För zon 1 gäller att man betalar samtidigt som man bokar, se vidare instruktioner på sidan för intresseanmälningar.

Du kan boka dag- eller nattfiske fram till mörkerfredningen den 21 augusti. Från och med 22 augusti fiskar man mellan kl. 07.30 – 22.00. För att säkerställa identiteten hos för oss okända sportfiskare måste Du vara beredd att visa legitimation.

Zon 2
På zon 2 kan Du fiska både från land eller från förhyrda båtar. Antalet platser är begränsat till ca 10 från land och 8 – 12 från båt.
Aktuella priser för fiskekort och båthyra hittar du under rubriken ”Priser och fisketider”
Du kan boka dag- eller nattfiske fram till mörkerfredningen som börjar 22 augusti, därefter fiskar du mellan kl. 07.30 – 22.00, dvs. ett fiskepass/dygn.

Laxfiske från land är förbjudet på zon 2 under laxperioden 15 juni – 15 oktober. Att fiska från båt under denna period går däremot bra.

Zon 3
På zon 3, som sträcker sig 900 meter nedan kraftverket till älvmynningen, finns ingen platsbegränsning. Reglerna för mörkerfredning gäller också zon 3 förutom att man får fiska redan från kl. 05.00 på morgonen..

Du köper fiskekorten via www.iFiske.se    https://www.ifiske.se/fiske-nedre-indalsalven.htm

 Gulf, Sörberge  060-57 85 85
Bergeforsfisket 070-381 24 00 eller via E-post: info@bergeforsfisket.com

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).

Aktuella priser för fiskekort hittar du under rubriken ”Priser och fisketider”

Notstugan (se annan flik på denna hemsida) finns tillgänglig för uthyrning om du vill bo nära fiskeplatserna. Boka på tel. 070-381 24 00. Observera att du måste betala din bokning av Notstugan inom en vecka efter bokningstillfället och att hyran ej återbetalas vid avbokning.

Hur betalar jag?

Vid fiske på zon 1 och zon 2 betalar du med kort eller med SWISH på nr 123 203 8180. Efter överenskommelse kan Du också betala fiskekortet i förväg till Hamrin i Rii AB 529 – 3907.

Fiske på zon 3 betalar du via  – https://www.ifiske.se/fiske-nedre-indalsalven.htm
Swish gäller INTE på zon 3.
Du måste kunna styrka din betalning, t.ex. via mobiltelefonen, vid fiskekortskontroll. Tänk också på att betala ditt fiskekort i god tid innan du börjar fiska.