Om oss

Annelie Hamrin arrendendator för sportfisket i Bergeforsen. Bor i Bergeforsen och har genom medlemskap i Fiskevårdsområdesförening sedan en lång tid en god insyn i Bergeforsfisket.

Verksamheten kommer att bedrivas i bolaget Hamrin i Rii AB. Sportfisket kommer att
erbjudas enligt följande vision:

”Vi vill utveckla sportfisket i Bergeforsen på ett långsiktigt och hållbart sätt för
att göra det tillgängligt för många idag och i framtiden”

En bild som visar utomhus, mark, klippa, person

Automatiskt genererad beskrivning