Om oss

Om Bergeforsfisket.com samt några mål för fisket

Vi som förestår och arrenderar Bergeforsfisket heter Annelie och Torbjörn Hamrin via bolaget Hamrin i Rii AB.

Har Du synpunkter på fisket eller förslag på förbättringar så kontakta oss gärna på tel: 070-381 24 00 eller via E-post info@bergeforsfisket.com.

Vår uppdragsgivare är Bergeforsens fiskevårdsområdesförening och denna förening består av markägarna längs sträckan. Dessa är SCA, BKAB (kraftbolaget) samt 5 enskilda privata fastigheter på båda sidor om älven.

Vårt mål är att utveckla sportfisket både vad gäller kvalitet och volym. Alla sportfiskare, erfarna som oerfarna, gammal som ung, man eller kvinna, skall uppleva att en dag i Bergeforsen har gett en positiv fiskeupplevelse men även skänkt andra mervärden. En upplevelse som gör att man gärna kommer tillbaka.

Ett av våra mål är också att arbeta för att få igång kringverksamhet till fisket och då tänker vi i första hand på att utveckla aktiviteter längs fiskesträckan. Besök gärna akvariet beläget på Norra sidan nedströms kraftverket.

Kan vi erbjuda en sammanhållen bild av ett bra och trevligt sportfiske, fakta och kunskap om de faktorer som erbjuder detta fiske samt skapa en känsla att ha fått ytterligare mervärden när man besöker Bergeforsfisket kommer det att leda till att människor gärna stannar en dag eller två i Timrå kommun.