Priser och fisketider

Välkommen till Bergeforsfisket Zon 1

Antal fiskeplatser
I Zon 1 finns det 9 fiskeplatser på norra sidan (Rampen) och 5 fiskeplatser på södra sidan. Slutna
sällskap kan vara fler. Vid ”företagsfiske” med hyra av hela Zon 1 gäller max 15 personer per pass.
Tag med egen håv för sällskapet och det finns mulltoalett på plats men inget dricksvatten. Tillgång till
vindskydd med rastplats finns . Följ anvisningar när det gäller upphängning och rensning av fisk.
Möjlighet att frysa in fisk finns efter överenskommelse. Skräp och linor tas om hand av er fiskegäster.

Bokning och betalning

Alla bokningar och återbud sker genom Bergeforsfisket. Alla betalar i samband med bokning. Ingen ”andrahandsförsäljning” av fiskeplatser får förekomma.

Fisketider och priser 2022

Zon 1
Fiskesäsongen börjar 2022-04-17
Tider dagpass: 07:30 – 18:00
Tider nattpass: 18:30 – 07:00
Nattpasset börjar på kvällen det datum man bokat och slutar morgonen efter.

Mörkerfredning börjar 2022-08-22
Fisketider under mörkerfredning: 07:30 – 22:00

Pristabell Zon 1

Datum Norra Södra
17 april – 15 juni 250 kr per fiskepass 250 kr per fiskepass
16 juni – 31 augusti 600 kr per fiskepass 550 kr per fiskepass
1 september – 30 september 500 kr per fiskepass 450 kr per fiskepass
1 oktober – 31 december 250 kr per fiskepass 250 kr per fiskepass

Zon 2
Fiskesäsongen börjar 2022-04-17
Tider dagpass: 07:30 – 17:00
Tider nattpass: 17:00 – 07:30
Nattpasset börjar på kvällen det datum man bokat och slutar morgonen efter.

Mörkerfredning börjar 2022-08-22
Fisketider under mörkerfredning 07:30 – 22:00


Pristabell Zon 2

DatumPris
17 april – 15 juni220 kr per fiskepass
16 juni – 30 september300 kr per fiskepass
1 oktober – 31 december220 kr per fiskepass
Båthyra250 kr / båt och pass