Sportfiskevett

 • Sportfiske är fiske med spö och handline med sportfiskemässiga redskap och metoder
 • Sportfiske utövar man för nöjet och rekreationens skull
 • Sportfiskaren värnar naturen, miljön och allemansrätten
 • Sportfiskaren tar reda på vilka regler och bestämmelser som gäller och håller sig till dem
 • Sportfiskaren fiskar aldrig utan tillstånd
 • Sportfiskaren fångar aldrig mer fisk än hon/han behöver
 • Sportfiskaren avlivar omedelbart fångad fisk som ska behållas
 • Sportfiskaren säljer aldrig sin fångst
 • Sportfiskaren undviker att skada eller misshandla fisken
 • Sportfiskaren visar hänsyn mot andra sportfiskare
 • Sportfiskaren använder flytväst och annan säkerhetsutrustning
 • Sportfiskaren vet att hon/han är gäst i naturen, på naturens villkor