Sportfiskevett

Sportfiske är fiske med spö och handlina med sportfiskemässiga
redskap och metoder.

Sportfiske utövar man för nöjet och rekreationens skull.

Sportfiskaren värnar naturen, miljön och allemansrätten.

Sportfiskaren tar reda på vilka regler och bestämmelser
som gäller och håller sig till dem.

Sportfiskaren fiskar aldrig utan tillstånd.

Sportfiskaren fångar aldrig mer fisk än hon/han behöver.

Sportfiskaren avlivar omedelbart fångad fisk som skall behållas.

Sportfiskaren säljer aldrig sin fångst.

Sportfiskaren undviker att skada eller misshandla fisken.

Sportfiskaren visar hänsyn mot andra sportfiskare.

Sportfiskaren använder flytväst och annan säkerhetsutrustning.

Sportfiskaren vet att hon/han är gäst i naturen, på naturens villkor.