Vattenföring kraftverket

Mätdatat kommer från Vattenfall.
http://fiskevatten.vattenfall.se/indalsalven/bergeforsen

Aktuella vattennivåer och vattenflöden
VattennivåMätvärdenUppdaterad tid
Ovan damm22.92 m.ö.h.2017-12-21 14:45:00
Nedan damm0.27 m.ö.h.2017-12-21 14:45:00
VattenflödeMätvärdenUppdaterad tid
Totalt460 m3/s2017-12-21 14:45:00
Genom turbin460 m3/s2017-12-21 14:45:00
Genom dammlucka0 m3/s2017-12-21 14:45:00