Intresseanmälan laxfiske 2024

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2024. Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 12 november 2023 till och med 20 januari 2024. Därefter påbörjar vi fördelning av platserna för laxfisket 2024.

Bokningsregler 2023

Laxfiske i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2023-11-12 till 2024-01-20 genom en intresseanmälan på vår hemsida bergeforsfisket.com
 • 21 januari startar arbetet med att fördela ut platser, och vi ringer upp enligt de kontaktuppgifter som lämnats i formuläret. Vi räknar med att det arbetet kommer att hålla på fram till slutet av februari.
 • Den vi kontaktar får boka upp till 2 pass för sig och sina fiskekamrater under juli och 2 pass under augusti, och ytterligare 2 pass på övrig tid.

Boka och betala

 • Den som erbjuds plats och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura. I fakturan kommer det att stå att den avser sportfiskeplatser och som bilaga finns namnuppgifterna på de som fiskar i sällskapet. OBS spara de uppgifterna om de ska användas som underlag för friskvårdsbidrag. När betalning är gjord är bokningen slutförd.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna fördelas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Detta är en reglerad älv så ingen återbetalning av fiskekort pga oilka vattenföring.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser . Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 12 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övrigt

Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.

Priserna per fiskepass för 2024 :

Norra: juni – augusti 650 kr och september 550 kr

Södra: juni – augusti 550 kr och september 450 kr

I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max tre (tre) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den tredje fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.

Under sommaren 2023 erbjuder Bergeforsfisket även möjlighet att hyra Fiskeguide. Bokning av Fiskeguide kan göras löpande genom att kontakta Bergeforsfisket via mail på info@bergeforsfisket.com


Intresseanmälan laxfiske

Ange för- och efternamn
Ange födelsenummer
Ange telefonnummer
Godkänn bokningsreglerna för att komma vidare