Projekt Bergeforsfisket 2021-2023

Ett utvecklingsarbete av Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening tillsammans med markägare, Länsstyrelsen och Timrå kommun. Projektmedel från LEADER, EU jordbruksfond och LONA

Mål med projektmedel att:

  • Förbättra tillgängligheten till området , röja några mindre stigar
  • Utveckla nya/nuvarande fiskeplatser med närhet till rastplats/vindskydd
  • Få nya sportfiskare att upptäcka Bergeforsfisket
  • Besökarna får en bättre upplevelse och hittar ut till platserna
  • Bidra till en bättre miljö genom att städa upp i och utmed älven