Skyddsjakt på skarv

Bergeforsfisket och Bergeforsens laxodling har fått skyddsjakt beviljad på skarv under perioden 15 maj till 30 september.

Vad är skyddsjakt?

I grunden är alla vilda djur skyddade.

Skyddsjakt beviljas av Länsstyrelsen för att förhindra allvarlig skada på exempelvis fisk eller gröda.

Naturvårdsverket ansvarar för allmän jakt, som är till för att begränsa populationen (antalet individer) av en viss art

Jakten inom Bergeforsfisket

Det finns idag ingen allmän jakt på skarv i Sverige, så det vi kan göra inom Bergeforsens fiskevårdsområde är att söka och genomföra skyddsjakt.

Det vi kan uppnå med skyddsjakten är att skrämma bort fåglarna från älven, och på det viset ge den fisk som uppehåller sig där en mindre utsatt miljö.

Tidigare års skyddsjakt i Bergeforsfisket har gjort skillnad för fiskbeståndet i älven, enligt Bergeforsens laxodling, men naturligtvis löser det inte problemet med det stora antalet skarv i Timrå/Sundsvallsområdet som långsiktigt är ett fortsatt hot för fisk och sportfiske.

Ett stort problem med skarv är att de bor i stora kolonier, vilket innebär en hög koncentration av fågel i närområdet.

Vi inom Bergeforsfisket är oroade över skarvens utbredning i närområdet, och vi kommer att fortsätta att driva frågan mot både politiker och myndigheter för sportfisket.

Skarvens utbredning är ett nationellt problem och det krävs att alla som berörs driver frågan för utökad skyddsjakt och/eller att få till stånd en ändring i EU:s fågeldirektiv och därmed kunna bedriva allmän jakt för att begränsa beståndet.