Vanligaste frågorna

Varför är vissa platser på zon 2 förbjudna att fiska på?

Allt fiske på zon 2 från land under laxfiskeperioden (mitten av juni till mitten av oktober) är ej tillåtet. Vattnet är relativt stillastående och vatten från laxodlingen strömmar ut via två rör under vattenytan. Som många har märkt samlas stora mängder lax runt dessa rör. Laxiske på zon 2 innebär till 99 procent felkrokad fisk. Förbudet gäller under laxfiskeperioden mitten av juni – 15/10

Vilka flugor går bäst?

Ej för stora (ca 2 – 3 cm) bundna på enkelkrok med ett maximalt krokgap på 13 mm. Ta de färger du tror på. Fiske har fångats på alla möjliga färger men de vanligaste färgerna är svart, röd, orange. Att fiska med blank krok är ej tillåtet utan den skall vara bunden.

Hur tunga sänken ska man ha?

Omöjligt att svara exakt på eftersom det beror på vattenföringen, hur tjock lina du använder m.m.. En riktlinje kan vara att när det går maximalt med vatten genom kraftverket (Ca 700 m3) skall vikten på sänket vara mellan 100 – 150 gram på zon 1 och övre delen på zon 2. Ta reda på hur mycket vatten som släpps genom kraftverket ( se hemsidan) och ta med ett antal sänken med olika vikter så har du olika alternativ att spela med .

Varför får man inte fiska med båt på zon 1?

Av säkerhetsskäl. Båtar får inte befinna sig för nära kraftverket om man blir tvungna att snabbt släppa vatten genom utskovsluckorna.

Varför tjatar ni om att man måste registrera sin fångst?

Av flera skäl. Ett skäl är att det är intressant information för övriga sportfiskare. Sidan med fångstinformation är en av de mest välbesökta sidorna på hemsidan. Länsstyrelsen kräver också in uppgifter om fisket, bl. a. hur mycket fisk som fångats . Ett tredje skäl är att vi kan jämföra fisket genom åren och se intressanta utvecklingar t. ex. medelvikternas förändring.

Vad innebär rörligt fiske?

Det innebär att man måste röra sig när man fiskar så att övriga medfiskande får tillgång till de fiskeplatser man betalat för. I båt måste man flytta sig minst 50 m varje halvtimme, på land  byter man plats kontinuerligt

Vad gör ni åt säl och skarv?

Fiskevårdsområdet har arrenderat ut jakten på säl och skarv till ett jaktlag. Ser ni säl i zon 1 och 2 så meddela detta på tel. eller SMS så vidarebefordras det till jaktlaget.

Varför måste man ha enkelkrok under laxfiskeperioden?

Laxfiskeperioden sträcker sig från 1/7 till 15/10. Under denna tid är det täta stim med lax i älven. För att minimera felkrokningar (kroken sitter på kroppen och ej i munnen på fisken) får man endast fiska med enkelkrok med ett största krokgap på 13 mm. Under övrig tid är drag med dubbel- och trekrok tillåten.

Varför får man inte fiska med drag under laxfiskeperioden?

Se även föregående fråga. När man fiskar med drag i de täta stim av lax som förekommer  under laxperioden är risken för felkrokningar samt rivskador på fisken mycket stor.

Finns det inget bättre sätt att boka laxfiske på än via fördelning av platser?

Den största anledningen till problemet med att boka sitt laxfiske är att på senare år har intresset verkligen ökat vilket innebär att antalet platser ej på långa vägar räcker till. Vi ser dock kontinuerligt över situationen och försöker hitta lösningar som tillgodoser både sportfiskarnas intresse på tillgänglighet och öppenhet samt våra egna krav på ett tillförlitligt och lättskött system.